• Home
  • Slušné Podnikání
Privacy and Cookies Policies
Quakers and Business Group
Promoting Quaker values in Business and the Workplace

Slušné Podnikání: Etika v Práci

Tato knížka vyšla poprvé v roce 2000 a v současné době existuje její druhé vydání. Slouží jako návod a inspirace, jak podnikat lépe a eticky ku prospěchu všech, kterých se podnikání dotýká. Řídit se těmito zásadami nebývá nejjednodušší, mají však praktický i etický dopad. Podnikům známým svým etickým jednáním se dostává výhod v podobě dobré pověsti, věrných zákazníků a oddanějších zaměstnanců.

K dispozici je český překlad, který si můžete přečíst online a stáhnout.

Prosíme Vás o příspěvek na náklady na překlad publikace do češtiny a podporu naší snahy o překlady do dalších jazyků. Navrhujeme příspěvek 50 Kč, uvítáme však jakoukoli částku.