Privacy and Cookies Policies
Quakers and Business Group
Promoting Quaker values in Business and the Workplace

Dobry Biznes: Etyka w Pracy

Książka ta została opublikowana po raz pierwszy w 2000 roku, a obecnie ukazało się jej drugie wydanie. Celem książki jest służyć jako przewodnik i źródło inspiracji do prowadzenia lepszego, etycznego biznesu, dla dobra wszystkich jego interesariuszy. Kroczenie proponowaną tu ścieżką nie zawsze jest łatwym zadaniem, ale przekłada się na realne korzyści w wymiarze praktycznym i etycznym. Firmy znane z etycznego zachowania cieszą się dobrą reputacją, lojalnością klientów oraz większym zaangażowaniem swoich pracowników.

Dostępne jest polskie tłumaczenie książki, które można zobaczyć online i pobrać.

Prosimy Państwa o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów wykonanego już tłumaczenia publikacji na język polski oraz planowanego tłumaczenia na inne języki. Proponujemy płatność w kwocie 7 zł, ale będziemy wdzięczni za każdą ofiarowaną sumę.